Linux Index Project е създаден с цел популяризиране на Линукс и подпомагане на начинаещите и средно напредналите в България при работата им с Линукс базирани операционни системи. Важна цел на проекта е потребителите максимално бързо и точно да намират подходящата информация в Интернет, касаеща проблеми от конкретен или общ характер. В същия момент главната насока, в която проектът се стреми да се развива, е сформирането и поддържането на гъвкава организация от активни съмишленици, които с познания и опит помагат на интересуващите се от дадена тема или проблем в Линукс.
Linux Index Project е изцяло отворен проект, в който може да участва всеки изявил желание за това. В същото време йерархията на потребителите в Li е динамична структура, която ще се развива през времето и ще дава правото на всеки да съумее да заеме своето лично място в проекта. Linux Index е мястото, където опитът и познанията са главния двигател при постигането на поставените цели за висока степен на полезност и взаимопомощ.


Li developers
Plamen - Li Project look & feel

mcwolf - Li Project quality assurance

stumps - Li inside, idiot outside

Li support
quintessence - Li inspiration

gog - Li Project hosting & Internet services

Li contributors